Термо Систем Инженеринг ЕООД Е КОМПАНИЯ РАБОТЕЩА В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРВИЗ НА

  • КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
  • ТЕРМОПОМПИ И ЧИЛЪРИ
  • ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
  • ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
  • ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Нашата фирма има дългогодишни традиции и високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит в бранша. Инженерният ни състав е завършил своето образование във водещият университет в областта на ОВК и Хранителна индустрия – „Университет по хранителни технологии“ Пловдив.

Цели

  • УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ВИСОКИТЕ ЦЕЛИ И ИЗИСКВАНИЯ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
  • ИНОВАЦИИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАБОТНИЯ ПРОЦЕС
  • ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА НАШИЯТ ПЕРСОНАЛ
  • ВИСОКО КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И СРОК НА ДОСТАВКА НА ДОСТАВЯНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ