Project Description

Цялостно изграждане на вентилационна инсталация на верига за бързо хранене Aladin Foods франчайз Асеновград. Термо Систем Инженеринг достави оборудване от висок клас и изгради обекта в заложеният срок.