Project Description

Изграждане на термопомпени инсталации за отопление и за охлаждане на къщи, вили, административни и производствени сгради и др.; за затопляне на чиста вода за битови нужди, за затопляне на вода за басейни и др. Термо Систем Инженеринг проектира и доставя оборудване от висок клас термопомпи,бойелри,конвектори,слънчеви инсталации,подово отопление. Изграждането на обекта бе завършено в планирания срок.