Project Description

Цялостно изграждане на хладилни камери за шоково замразяване и съхранение на месни продукти Кланица БГ. Термо Систем Инженеринг проектира и достави оборудване от висок клас хладилни агрегати Frascold. Изграждането на обекта бе завършено в заложеният срок.